HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018/19

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

w roku szkolnym 2018/2019

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym: 

 1. część humanistyczna– 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 1. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 •  z zakresu matematyki – godz. 11:00
 1. język obcy nowożytny– 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

W terminie dodatkowym: 

 1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego– godz. 11:00
 1. część matematyczno-przyrodnicza– 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 •  z zakresu matematyki– godz. 11:00
 1. język obcy nowożytny– 5 czerwca 2019 r. (środa)
 •  na poziomie podstawowym– godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym– godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019 r. 25 stycznia 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r. 25 stycznia 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r. 25 stycznia 2019 r.

 

Dodatkowe informacje o przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych

 egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego:

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

Część z języka obcego nowożytnego:

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut