„Ferie bezpieczne i radosne”

Szkolny konkurs plastyczny

„Ferie bezpieczne i radosne”

Cele konkursu:

 • Wdrażanie idei bezpiecznych zachowań w czasie wolnym.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania uwagi na możliwe zagrożenia i informowanie o tym.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania.
 • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, zainspirowanych tematem bezpiecznych ferii.
 • Poznawanie różnych technik plastycznych.
 • Kształtowanie sprawności manualnej, precyzji i estetyki.
 • Integracja dzieci z różnych klas poprzez sztukę…

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas I i II SP 374.
 • Spomiędzy prac przygotowanych na konkurs zostaną wyłonione i nagrodzone trzy prace zwycięskie.

Format pracy: A4 lub A3

 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Zadanie konkursowe:

 • Narysować plakat przedstawiający i propagujący bezpieczne zachowania w czasie ferii zimowych.

Technika wykonania: Dowolna technika płaska (malarstwo, rysunek, wyklejanka, techniki łączone).

Na odwrocie należy umieścić, drukowanymi literami, następujące informacje:

 • Imię i nazwisko ucznia,
 • Klasa,
 • Imię i nazwisko nauczyciela

Prace należy złożyć do 21.01.2019r. do Pani Ewy Białek-Pacia (sala 5):

Postanowienia końcowe:

 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną upublicznione w Szkole (Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka).
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 • Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

p. Ewa Białek-Pacia

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza