Dzień Patrona – 14 maja 2019

DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE

Dnia 14 maja, jak co roku, odbył się w naszej szkole DZIEŃ PATRONA.

Święto szkoły rozpoczęło się jak zawsze ranną mszą świętą w Kościele Pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską pod wezwaniem Najczystszego serca Maryi na Placu Szembeka, w której uczestniczyli młodzież i nauczyciele. Mszę celebrował, jak zawsze przy takiej okazji, ksiądz Prałat Krzysztof Ukleja, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi.

Skromne uroczystości odbyły się w budynku szkoły. Odśpiewano hymn państwowy, a chór przygotowany przez panią Katarzynę Kurcz zaśpiewał MARSZ SZEMBEKA – hymn naszej szkoły. Przedstawiciele młodzieży: Izabella Radzio i Jan Dylewski przy dźwiękach werbla złożyli kwiaty w Izbie Pamięci, by uczcić pamięć gen. Piotra Szembeka.

Następnie miał miejsce obrzęd przekazania sztandaru. Poczty odchodzących wkrótce ze szkoły gimnazjalistów i ósmoklasistów przekazały sztandar szkoły nowym chorążym i asyście wybranym z klasy siódmej.

Miło było popatrzeć, z jaką gracją młodzi chorążowie i asysta realizowali wyuczone przez panie Agnieszkę Küster i Joannę Kirsten elementy musztry, wypełniając ceremoniał przekazania sztandaru.

Pani dyrektor Mariola Sobolewska wygłosiła krótką mowę, w której podkreśliła, co można było usłyszeć w homilii księdza Krzysztofa Uklei, że prawdziwym zwycięzcą jest zawsze ten, który pierwszy wyciąga rękę na zgodę.

Z kolei Szkolny Teatr Epizod zagrał patriotyczne przedstawienie: Jenerał Piotr Szembek – w trosce o POSPOLITĄ RZECZ autorstwa Tomasza Śleszyckiego.

Była to opowieść o ostatnim dniu służby Szembeka, jako gubernatora Warszawy w pierwszej fazie powstania listopadowego. Spektakl pokazywał prawdę i fikcję historyczną. Dowódca przyjmuje do wojska Barbarę Bronisławę Czarnowską, ochotniczkę, sądzi obwinianego o samosąd na wrogu, ale uwalnia go od kary, czym zdobywa uznanie Maurycego Mochnackiego, działacza Stronnictwa Patriotycznego, odbywa rozmowę o pryncypiach z gen. Krasińskim, którego uratował przed tłumem, gdy chciano go powiesić za nie przystąpienie do powstania, wreszcie podejmuje decyzję o rezygnacji z urzędu, zapewnia żonę o swej miłości. Klasy gimnazjalne, ósma, siódma i klasy drugie z zainteresowaniem obejrzały występ kolegów. Wykonawcy wzbudzili uznanie dobrym przygotowaniem.

Spektakl widziała też Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, pani Iwona Kaczorowska, która pogratulowała autorowi, Tomaszowi Śleszyckiemu, i wykonawcom, uczniom klas 3c i 7a znakomitego przedstawienia.

Z kolei odbył się KAHOOT - teleturniej wiedzy o patronie z wykorzystaniem nowoczesnych mediów: smartfonów. Rozgrywkę on line wygrał Igor Kazimierczak z klasy 3a, drugie miejsce zajęła Maja Filipczak z kl. 4d, a trzecim miejscem została uhonorowana Patrycja Narecka z kl. 3a.

Cieszący się zainteresowaniem młodzieży konkurs, na pewno też ze względu na wykorzystanie najnowszej technologii, przygotowały panie Wioletta Sztark i Marta Krzyśków.

Wreszcie obchodzone święto stało się okazją do święcenia tryumfu zwycięstwa naszej drużyny sportowej w RINGO, przygotowanej przez pana Pawła Jędrzejewskiego, oraz wręczenia dyplomu podziękowania pani Krystynie Choińskiej za przygotowanie uroczystości poświęcenia Izby Pamięci Armii Krajowej w Centrum Handlowym Szembeka.

Na koniec gość, pan Jerzy Smoliński, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania pochwalił społeczność szkolną za zorganizowanie patriotycznej uroczystości. Przekazał w imieniu związku zawodowego dwie patriotyczne książki do biblioteki szkolnej.

Pani Mariola Sobolewska wyraziła przekonanie, że miniona uroczystość zostanie zapamiętana.

p. Tomasz Śleszycki,
autor wpisu, większości zdjęć i galerii
(dwa od p. W. Sztark)

galeria nr 1

wpis

Brak komentarzy

Twój komentarz lub opinia:

You must be logged in Przejdź do tego komentarza