Dokumenty SP374

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniami reformy oświaty dokumenty SP374 będą się pojawiały w miarę ich powstawania i uaktualniania.

Statut SP nr 374 - kwiecień 2020(pdf)

Zarządzenie Dyrektora dot. edukacji zdalnej - marzec/kwiecień 2020:

Zarządzenie_Dyrektora_SP_374_20200324

 

Sp374 kodeks etyki (pdf)

Zarządzenie sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy(pdf)

Priorytety_i_kierunki_rozwoju_w_roku_szkolnym_2017_2018

Szkolny_program_wychowawczo_profilaktyczny_2018

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SP 374

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego (docx)

Kwestionariusz - do pobrania (doc):
Kwestionariusz dla rodziców zapisujących dziecko do szkoły374

Procedury:

SP374-procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 374SP
- zbiór procedur (w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia)

procedura_postępowania_w_przypadku_konieczności_ewakuacji

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI-SP 374

Karta Zachowań

Regulaminy:

Regulamin ucznia

Monitoring - regulamin

Reg. RP po zmianach 2017

Regulamin przyznawania Nagrody Patrona z załącznikami- wrzesień 2018

Regulamin biblioteki 2017

Regulamin korzystania z pomieszczeń sportowych SP 374

Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin pracowni komputerowej G22SP374

regulamin korzystania z boiska

regulamin_ogrod-ostoja_zwierzat

regulamin_pracowni_przyrodniczej


Procedura_postępowania_w_przypadku_wszawicy (pdf)

 

 

Szanowni Państwo,

udostępniamy dokumenty - wzory/szablony do wypełnienia, dotyczące sprawnego funkcjonowania szkoły podstawowej.

Załączniki są w formacie doc czyli edytowalne. Po pobraniu dokumentu przed wydrukiem prosimy samodzielną aktualizację daty.

Wniosek, który należy złożyć do 15 września:

wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-1_09_17

Podręczniki Szkoły Podstawowej 2018/19