Dokumenty SP374

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniami reformy oświaty dokumenty SP374 będą się pojawiały w miarę ich powstawania i uaktualniania.

Statut SP nr 374 - kwiecień 2020(pdf)

Zarządzenie Dyrektora dot. edukacji zdalnej - marzec/kwiecień 2020:
Zarządzenie_Dyrektora_SP_374_2020-03-24

ZARZĄDZENIE NR 16.2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen Piotra Szembeka w Warszawie
w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy szkół i placówek
prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców i opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego - sierpień, 2020 r.

Z dnia 28 sierpnia 2020, dotyczy pracy szkoły od 1 września 2020 roku.

Dokumenty (pdf) z 26 sierpnia 2020r. i początku sierpnia - regulacje i informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania szkół od 1 września 2020 roku:

Plakat - informacje:
Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_-_wrzesień_2020_aktualizacja_21-08-2020

-------------------------------------------

Sp374 kodeks etyki (pdf)

Zarządzenie sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy(pdf)

Priorytety_i_kierunki_rozwoju_w_roku_szkolnym_2017_2018

Szkolny_program_wychowawczo_profilaktyczny_2018

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego SP 374

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego (docx)

------------------

Kwestionariusz - do pobrania (doc):
Kwestionariusz dla rodziców zapisujących dziecko do szkoły374

Podręczniki dla 0-3: WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020na2021(pdf)

Procedury:

SP374-procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 374SP
- zbiór procedur (w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia)

procedura_postępowania_w_przypadku_konieczności_ewakuacji

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI-SP 374

Karta Zachowań

Regulaminy:


Procedura_postępowania_w_przypadku_wszawicy (pdf)


Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę na rok szkolny 2020/21: Karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy_sp374


Szanowni Państwo,

udostępniamy dokumenty - wzory/szablony do wypełnienia, dotyczące sprawnego funkcjonowania szkoły podstawowej.

Załączniki są w formacie doc czyli edytowalne. Po pobraniu dokumentu przed wydrukiem prosimy samodzielną aktualizację daty.

Wniosek, który należy złożyć do 15 września:

wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-1_09_17

Podręczniki Szkoły Podstawowej 2018/19

Uzupełnieniem dokumentacji tu zamieszczonej jest pula klauzul i procedur dostępna na podstronie RODO