DLA KLAS III – REKRUTACJA PO GIMNAZJUM

Drodzy trzecioklasiści!

Wybierzecie się z wizytą do szkół ponadgimnazjalnych i poznajcie warunki nauki i nauczycieli, nim wybierzecie jedną z 8-u szkół na nadchodzący 2018/19 rok szkolny:

Bardzo ważny plik (pdf) z harmonogramem kolejnych działań od końca kwietnia do końca wakacji dla ucznia klasy trzeciej - kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej.

harmonogram_działań_gimnazjalisty_2018_19_

Ranking liceów i techników 2018
http://www.perspektywy.pl/portal/

Lista szkół, które będą się prezentować w trakcie Salonu Edukacyjnego.
http://salon.perspektywy.pl/2018/prezentacje-liceow-i-technikow

p. Marzena Lesińska-Wardawy
14 lutego 2018 r.


Trzecioklasiści!

Nim ruszy nabór w maju 2018 roku, już teraz warto zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych (plik zawiera informacje, ilu było laureatów olimpiad wśród zeszłorocznych kandydatów oraz ile średnio punktów uzyskali w kalkulatorze naboru za wyniki ze świadectwa i egzaminu)

Średnia_liczba_punktów_za2017(pdf)

Trzecioklasiści!

1. Pod koniec lutego wspólnie odwiedziliśmy Salon Edukacyjny "Perspektywy 2018" w PKiN, gdzie stanowiska wystawiały szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Było to jeden z kroków pomagających zastanowić się nad wyborem dalszej drogi edukacyjnej, pomagał zaplanować własną karierę.

2. Już w pierwszych dniach marca szkoły ponadgimnazjalne zapraszają zainteresowanych na spotkania rekrutacyjne, na których będzie można zapoznać się szczegółowo z ich ofertą.

Biuro Edukacji Listę udostępnia tutaj najważniejsze w czasie naboru do szkół "po gimnazjum" informacje:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

3. Na stronie Biura Edukacji pod koniec marca pojawi się informacja m.in. dotycząca terminów logowania, drukowania podań i składania dokumentów w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej. Na naszej stronie są dostępne tu:

harmonogram_działań_gimnazjalisty_2018_19_

4. Koło 10 maja trzecioklasiści będą logować się przez stronę:
https://warszawa.edu.com.pl/

Wcześniej na tej w/w stronie będzie można poznać ofertę ponadgimnazjalnych szkół warszawskich. Warto prócz adresu znać pełną nazwę placówki, gdyż ułatwi to przeszukiwanie bazy na stronie lub tu:

Wykaz zawodów w warszawskich szkołach zawodowych2018 (xls)

Plan_naboru_na_rok_szkolny_2018_2019(xls)

Licząc wg informacji tu zawartych, można oszacować liczbę swoich punktów i zestawić z punktami, które umożliwiły rok starszym uczniom dostać się do w.w szkół.

Średnia_liczba_punktów_za2017(pdf)

5. W razie wątpliwości lub pojawiających się problemów - na terenie Gimnazjum służy pomocą Pani Pedagog Jolanta Pilwińska, a wraz z nią Wychowawcy klas trzecich.

Marzena Lesińska-Wardawy
informacje uaktualnione - marzec 2018


Informacje przydatne przy planowaniu dalszej edukacji i wyborze szkoły

Informacje o zawodach, rankingi szkół
http://www.perspektywy.pl/portal/

Informacje ogólne o szkołach (LO, Technika)
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?co=listaszkol&typ=5&woj=7

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na zawody
https://barometrzawodow.pl/

Informacje o uczelniach, kierunki studiów
http://www.uczelnie.info.pl/

Kierunki studiów
http://maturzysta.dlastudenta.pl/szkoly_wyzsze/


Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe

1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa została przekształcona w branżową szkołę I stopnia, w której będą funkcjonowały również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie 3-letniej branżowej szkoły pozwoli na uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zawody, w których kształcenie odbędzie się w branżowej szkole I stopnia, są zawodami, w których wyodrębniono jedną kwalifikację (w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej były zawody jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjne). Część z tych zawodów ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz uzyskania wykształcenia średniego branżowego. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach.

Ponadto absolwenci branżowej szkoły I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II.

Nowa nazwa – branżowa szkoła – jest symbolicznym dopełnieniem zmian, które zostały wprowadzone w obszarze szkolnictwa zawodowego. Mają one przede wszystkim charakter jakościowy i dotyczą zwiększenia roli pracodawcy w procesie kształcenia zawodowego.

Według założeń reformy edukacji wiedzę teoretyczną uczeń będzie zdobywał podczas zajęć lekcyjnych, a umiejętności praktyczne w potencjalnym miejscu pracy.

Informacje opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r.