Category Archives: zerówka

Informacja dla Kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni  Państwo  Rodzice  Uczniów  klas  I w  roku  szkolnym  2020/2021, bardzo  prosimy  o  dostarczenie  do  sekretariatu  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej ( sp374@sp374.pl )  następujących   dokumentów:
  • akt  urodzenia  dziecka ( kopia )
  • informacja  o  gotowości  szkolnej
  • wypełniony  kwestionariusz: kwestionariusz374sp(pdf)

Z poważaniem

Czytaj więcej

Procedura odwoławcza

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze  W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się...
Czytaj więcej

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych- harmonogram dla rodziców

Przekazujemy wiadomość z Biura Edukacji:

Szanowni Państwo, w związku z ponownym uruchomieniem dla rodziców systemu rekrutacyjnego bardzo proszę, aby przedszkola/szkoły zatwierdziły w systemie wszystkie wnioski, które zostały już sprawdzone. W nowym harmonogramie rekrutacji uwzględniono możliwość dokonywania korekty we wnioskach już złożonych...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu rekrutacji

Szanowni Rodzice, informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru, będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia...
Czytaj więcej

Ruszyły zapisy na dyżur wakacyjny dla najmłodszych.

wiadomość otrzymana z Biura Edukacji dot. opieki wakacyjnej zgodnie z harmonogramem od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl jest włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny. W obecnej sytuacji epidemiologicznej...
Czytaj więcej

Wakacyjny dyżur dla zerówki

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą...
Czytaj więcej

KARTA MIEJSKA UCZNIA

Urząd Miasta i Zarząd Transportu Miejskiego przekazują informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów. Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski...
Czytaj więcej

Komunikat Biura Edukacji dotyczący rekrutacji w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach.

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do...
Czytaj więcej