Category Archives: zerówka

Nowe zasady udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym zostały wprowadzone zmiany dotyczące zasad udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2020/2021 są następujące:
  1. wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla ucznia należy składać wyłącznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka (nie w szkole, jak w...
Czytaj więcej

Opłaty za obiady we wrześniu i zasady wnoszenia opłat

SZANOWNI PAŃSTWO Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2020 r. dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-VII wynosi 110,00 zł ( 20 dni x 5,50 zł). Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe szkoły do dnia 07.09.2020 r. Dane do przelewu : Odbiorca wpłaty: Szkoła Podstawowa nr 374 ul. Boremlowska 6/12 ,...
Czytaj więcej

Procedura organizacji pracy w SP374

ZARZĄDZENIE NR 16.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen Piotra Szembeka w Warszawie w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez m. st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców i opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego - sierpień, 2020...

Czytaj więcej

1 września 2020 r. – organizacja rozpoczęcia roku szkolnego i spotkań z rodzicami

1 września 2020 r. - organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 W związku z sytuacją pandemii rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało formę spotkań: oddział przedszkolny i klasy I - spotkanie z dyrektorem i wychowawcami klas klasy II-VII- spotkanie z wychowawcami klas. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy 0a i...
Czytaj więcej

Zgłoszenia do świetlicy szkolnej ma rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Prosimy o dostarczenie od sekretariatu w formie papierowej lub elektronicznej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy_sp374(docx) Ponadto informujemy, że świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00 - 18:00....
Czytaj więcej

Informacja dla Kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni  Państwo Rodzice  Uczniów  klas  I w  roku  szkolnym  2020/2021,   bardzo  prosimy  o  dostarczenie  do  sekretariatu  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej ( sp374@sp374.pl )  następujących   dokumentów:
  • akt  urodzenia  dziecka (kopia)
  • informacja  o  gotowości  szkolnej
  • zdjęcie...
Czytaj więcej

Procedura odwoławcza

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze  W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się...
Czytaj więcej

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych- harmonogram dla rodziców

Przekazujemy wiadomość z Biura Edukacji:

Szanowni Państwo, w związku z ponownym uruchomieniem dla rodziców systemu rekrutacyjnego bardzo proszę, aby przedszkola/szkoły zatwierdziły w systemie wszystkie wnioski, które zostały już sprawdzone. W nowym harmonogramie rekrutacji uwzględniono możliwość dokonywania korekty we wnioskach już złożonych...

Czytaj więcej