Ankieta dla uczniów – pielęgniarstwo

WPROWADZENIE DO ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW

W związku z reformą edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian w kształceniu pielęgniarek/pielęgniarzy. Zmiany te polegałyby na uruchomieniu od roku szkolnego 2019/2020 kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim po 8-letniej szkole podstawowej.

Po wprowadzeniu reformy oświaty nowy model kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie średnim przedstawiałby się następująco:

8-letnia szkoła podstawowa, 5/6-letnia średnia zawodowa szkoła pielęgniarska z możliwością zdania matury branżowej, kończąca się uzyskaniem tytułu pielęgniarki dyplomowanej/pielęgniarza dyplomowanego, dająca mniejszy zakres kompetencji zawodowych oraz brak automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE,
co wiązałoby się z brakiem możliwości podjęcia pracy w Unii, ale istniałaby możliwość uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach ogólnych, czyli po przepracowaniu określonego czasu w zawodzie pielęgniarki w Polsce. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 5/6 lat.

 Natomiast kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na poziomie wyższym po wprowadzeniu reformy oświaty przedstawiałoby się następująco:

 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące i 3-letnie studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu licencjat pielęgniarstwa, dające szersze kompetencje zawodowe oraz gwarantujące automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE i możliwość kontynuacji kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Łączny czas kształcenia bez szkoły podstawowej wynosiłby 7 lat.


Adres do ankiety: na stronie kuratorium

Wskaż, proszę, który wariant, Twoim zdaniem, jest bardziej interesujący - nauka pielęgniarstwa w szkole średniej (z ograniczonymi uprawnieniami) czy jako studia (z większymi uprawnieniami).

 

Termin przeprowadzenia ankiety wśród gimnazjalistów: 5-9.12.2016
Data utworzenia wpisu: 5.12.2016